ספינת הק^ור "מקס נודדוי" שהובילה נוסעים לתחנת הרכבת בצמח >גילו0 של נחמן בהלול 1920)