חוף טבחה וכיתיצידא לפי המסורת הנוצרית). ציור מתוך ספרו של מק־נרנור משנת .1869 אדים עוליט מן המעיינות החמים