נקבת «מנון הנליל אוספת את הביציס אל פיה לאחר ההפריה