גוררי חרם. רישום של הצייר יעקב נוסכאום, תיעוב המושבה בנרו* כשנות השלושים