יד. שיטות הדיג הקדומות בכנרת

כלי הדיג , שנמצאו בידי דייגי הכנדת עד לפני דור , הם עתיקי ירמיז , ככני 5 , 000 שנה . תיאוריהם ושרידיהם נתגלו בקברים מצריים קדומים ובחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל ושכנותיה . שמותיהם ודרכי הפעלתם כזכרים בתנ " ה כברית החדשה , בספרות התלמודית ובמקורות היסטוריים חיצוניים . * 1 החים וערכית ; גירף ; אנגלית : Drag - net ) הרשת הגדולה והחשובה ביותר נכנרת ובכל הימים היתה רשת הגריפה הנקראת בתנ " ר ובתלמוד בשם חר , 0 החרם עשוי מעשה סריגה בתבנית קיר שאורכו -400 250 מ / גובהו בקצותיו 2 . 5 מי ובאמצעו 5 מ ' . לחלקו התחתון מחובר חבל נושא משקלות ולחלקו העליון חבל בוש * 1 מצופים . החרם בפרש במרחק מאות מטרים מו החוף ובמקביל לו , ונגרר בחבלים משני קצותיו ליבשה על ' ידי צוות בן 20 - 15 איש , לפני הפלגה בים מתכנסים הדייגים ומניחים את החרם על המשמח שבירכתי הסירה . כשמגיעים למקום הדיג ניגשת הסירה לחוף ומחצית אנ * י הצוזת יורדיםליבשה ונוסלים ^ עמהם את קצה ההבל הראשון . אז מתרחקת הסירה לאיטה מהחוף בזוית ניצבת אליו , כשהחבל משתלשל אהריה כמים . משאזל ההבל ובא תורה של הרשת להיפרש , משנה הסירה את כיוונה זשסה במקבי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב