יג. מבעיות זיהום הכנרת

התנודה בתכולת החמצן החמצן הוא תנאי ראשון לחיים בכל מקוה מים , ולכן משמשת תכולתו של 1 ז חיובי זה מודד חשוב . אף כי לא יחיה לבריאותו של המקוה . כדי לקיים מתזור חיים תקין לכל החי שבתוכה , זקוקה הכברת לתכולת חמצן שמעל 4 מ " ג לליטר . הכמות הקריטית היא 3 מ "ג לליטר . - בפחות מזה נשקפת סכנה לדגה , לאיכות המים ולאיכות כל החיים שמסביב לימה . דרקא בשל פוריותה זקוקה הכברת לחמצן רב , כזי לפרק את החומר האורגני הרב שהיא מיצרת . אף על פי כן כמות החומר האורגני הנשארת בסופו של דבר בתחתית הימה היא קטנה בהשוואה לימות אחרות . דבר זה מעיד מחד גיסא על תהליכי ה 0 ירוק שהם מהירים ומזורזים כיותר , ומא יח גיסא על מאזן חמצן שהוא תקץ בדרד כלל . תכולת החמצן בכנרת אינה קבועה , והיא משתנה לפי תקופות השנה ולפי העומקים , בהשפעת גידמים אקלימייס , ביולוגיים ופיסיקליים . כבר אמרנו שההיפולימביח ( השכבה התחתונה ) , הוא מחוסר תמצן במשך 9 - 8 חודשים בשנה , ובחודש מאי , כאשר עומקו רב ביותר , הוא מהווה % 40 מנפח הימה כולה . תכולת החמצן באפילימניון ( השכבה העליונה ) נתונה לשינויים תכופים . כלל ראשון הוא שתכולתו של גז כלשהו במ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב