יב. שרשרת המזון

TBHH ' 1 an הכנרת מצטיינת בפוריות גבוהה - מסייעים לכך התנאים הטבעיים שבה היא 1 תונה : עינה ארוכה באופן יחסי של קרינת שמש חזקה , חורף מתח , טמפרטורה גבוהה של המים , ימעל לכל - שפע חומרי מזרן אורגניים ואנאורגניימ מומסים , המשמשים לבניית התומר החי של היצורים והמכונים בשם " חמרי דשן / בוסריינסים בלעז . שני מקורות לחמרי הדשן , מן הטבע ומן האדם . המקור הטבעי הם תמרי הפירוק של הצמחיה בשטחי הבור , סחף הקרקע והנחלים , הפרשות בעלי החיים , וכן חמרי הפירוק של הכבול שנחשף בשטחים המיובשים של החולה . אפילו הגשם היורד על ' פני המים מוסיף להם חמרים שקלטו הטיפות מהאטמוספירה . מן האדם מגיעים לימה תוצרי הזיהום למיניהם : ביוב ביתי ושפכים תעשייתיים , חמרי דשן והמרי הדברה רעליים מן השדות והמטעים , הפרשות עדרי הצאן והבקר בשדות המרעה וברפתות , המים המזוהמים והמדושנים המורקים מבריכות הדגים , אשפה של האדכלוסיה הקבועה ואשפה של מטיילים , נוקשים ומתרחצים , הגזיס הנפלטים ממנועי הסירות וכיוצא כאלה . גם המעינית המיגרליים מוסיפים חמרי דשו לימה . עיקר תמרי הדשן ( % 75 ) מגיע לכנרת בחודשי החורף . רובם ( % 80 ) מובאים על ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב