י. הזרמים ותנועת גושי המים

הזרמים הרוחות המנשבות על פני תמים גורמות לתנועה של זרמי מים בתור הימה עצמה . זרמי המים הם בראש וראשונה בתחום עיסוקם ובתחום ידיעותיהם המקצועיות של הספנים והדייגים , שכן הכלל הוא שספן ודייג המפליגים בים חייבים לדעת את כיוון הזרם ואת עוצמתו , את נסיונבו הראשון בזרמי המים רכשנו כתחילת עבודתנו בדיג בסוף שנות השלושים . מדריכינר הערבים בהפעלת רשת החרם לימדונו שבשעת פרישת הרשת במקביל לחוף ובשעת גרירתה ליבשה יש להתחשב בזרם . אי התחשבות בגורם זה עלולה להביא להסתבכות הרשת , להיתקלותה כאבנים ולאובדן השלל . אין ספק שכך למדו גם קדמינינו לקח ראשון על הזרמים . בשנות הארבעים הוכנסו לכנרת רשתות ההקפה הגדולות והעמוקות הגפרשות ככל מרחבי הים . תלותה של רשת זו בזרמים גדולה במיוחד , שכן היא נפרשת בצורת מעגל לא שלם ותגאי הכר \ זי להצלחתה שזרם המים יכנס לתור הרשת מצידה הפתוח כדי להחזיקה פתוחה , מתוחה ומרוחקת מהספינה . טעות בהערכת הזרם גוררת אחריה סיבוכים ברשת והפסדי מאמץ , זמן ושלל . על כן רבה ההקפדה בפרס זה . הדייג שבסירת הלוקס קובע את כיוון הזרם ועוצמתו לפי פס של בד שהוא מוריד לתור המיס המוארים ומודיע על כך ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב