קטע מרצפת הפסיפס בביתו של היהודי לי^תטיס בבית־שאן כ/א/1 ממשית לסקירה