ט. גלגל הרוחות

ה « רת הסוערת הכנר ת הקטנה ידועה כימה למודת סערות תכופות וסופרת פתע . אמנם ישנם בקרים ולילות קיץ שלווים וכן גם ימי חורף שקטים על פבי המים , וכך גם מרבים לתארה סופרים ומשוררים . אך אם יצאה לשומ בימה בסירה קטנה הישמר ואל תבטח בכברת השקטה . יהיו חושיך דרוכים תמיד , ועינך צופיה . כי תכתיו מרחוק בפס כחול מצופה בלובן קצף - אות אזעקה לסערה המתקרבת ; ואם שעת לילה היא , הטה אז 1 ך היטב שמא תגיע אילך מתוך הדממה יללת הרוח המדרדרת מן ההרים או הד עמום של שאון גלים גועשים . כל ותיק בכנרת המבחין כסימנים אלה ממהר לחפש לו חרף מבטחים . ראם פנים חדשרח אתה ביס , היזהר שבעתים . חיי אדם רבים קיפחה הכנרת ורוב האסונות קרר בה בגלל אי ידיעת טבעה הסוער המלא הפתעות , לזכותן של הסערות ייאמר שהו מיסודות הקיום של הכבדת : הן מערבלות רמאוררתת את הימה ומעשירות אותה בחמצן מן האוויר , הזרוש למחזור חייה התקין . " זעזערכית " הלןיגית לפי גלגל הרוחות מתחלקת שנת הכנרת לשתי תקופות ; תקופת הקיץ ותקופת החורף . בתקופת הקיץ שהיא הארוכה יותר , והנמשכת מאפריל רעד אוקטובר , שורר משטר רוחות קבוע ויציב על פני הכנרת . בחודשים אלה נחה ו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב