עקומות המפלס. >^מאל — לאחר הקמת הסכר; ימין לאחר הפעלת המוביל הארצי