הג^ד על הירדן שהוקם בידי הצבא ה»נגליב־,19ו6 ועמד עד להקמת הסכר ב־.1032 ברקע - תל בית־ירח, המחפר מעגזיק את האפיק הטבעי