ז. התנודות במפלס הימה

פני המים בכנרת אינם קבועים , הם נמצאים בתנודה ביו עונת הגאות בחדשים מרס - מאי , לביו ערבת השפל כחודשים נובמבר - דצמבר ( ולפעמים עד אמצע ינואר ) . סיבת התנודה היא ההפרש שבין קצב כניסת המים לכנרת לכין יציאתם ממנה . מאז שנות השלושים של המאה העשרים תלו ומוסיפים לחול שינויים גדולים בתנודות מפלס הכנרח . בתולדותיה של תנודה זר ניתן להבחין שלוש תקופות ; : n הכנרת במצבה הסבעי : . 2 התקופה שלאחר הקמת סכר דגניה ( - 3 : ( 1932 התקופה הנוכחית שראשיתה עם הפעלת המוביל הארצי ( . 0964 הכנרת כ מ גבה 1 לטכז 1 י עד להקמת סכר דגניה בשנת 1932 היתה הכנרת ימת מעבר , שהירדן עובר דרכה באופן חפשי ומנסת את רום פניה , הירדן , שהוא מקור המים העיקרי של הכנרת מביא את תרומתו לימה בשתי עונות הנבדלות זו מזו בארפין בצורה ברורה . כתקופת מאי -גובמבר מזרים הירדן לכנרת מדי חודש בין 20 ל 5 מילמ " ק ובסה " כ כ 100 מילמי ' ק , כ % 20 מספיקתו השנתית . אך עיקר פרנסתה של הכנרת היא על עונת הגשמים , דצמבר -מרס ובמקצת גם אפריל , כאשר כל הנחלים שבאגן ההיקוות מביאים לה / מים רכים . כעונה זו עולה הספיקה החודשית של הירדן ל ' 80 - 40 מי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב