השינויים בקו החופים: קו עבה — הכנרת בראשית קיומה! קו מרוסק — עד לע«ת969ל; קז דק — כיוס (בצפון)