ו. תכונות היסוד של הימה

מרביתם של האגמים המצריים על ' פני כדרר הארץ - מספרם באמד ב - 100 , 000 מצויים באזור הממוזג של צפון אירופה וצפון אמריקה . הקבוצה השניה בגדלה נמצאת באזור הטרופי . ו « ילו באזור הסוב טרופי , הצחיח ברובו , שבו מצויה גם ארצנו , מעטים הם האגמים ונדירים * אקלים האזור שלנו אינו נוח בדרך ' כלל לקיומם של אגמים . ואכן , קשה אקלימה של בקעת הירזן לימה מתוקה . הקיץ ארוך וחם , עונת הגשמים קצרה וההתאיידות גכוההי בתנאים כאלה נתונה הימה בסכנות של המלחה , התיבשרת והזדהמות , אך קיומה התקין של הכנרת כימת מים מתוקים מזה 17 , 000 שנה כקירוב בא ללמדנו שיסודותיה איתנים ואצור כה כוח חיות רב-עברה הגיאולוגי ומצבה הגיאוגרפי המיוחד העניקו לכנרת את היסודות הראשונים לקיומה : בית קיבול עמוק , אגן היקוות גדול ועתיר גשמים , גלגל רותות , מעיבות מים ועוד . אך בזאת בלבד לא די לקיומה של ימה , קיומה התקין של הכנרת מתבסס על מערכת מורכבת של תהליכים ביולוגיים , כימיים ופיסיקליים המתחוללים בימה , מערכת זו , אף שהיא מסובכת למדי היא מאוזנת להפליא ומבטיחה את שיווי המשקל האקולוגי של הימה עם סביבתה . תולדות המחלור על סבעה המיוחד של ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב