"שפיפון" ונתגלה בסביבת האון כשלידו עינן מתל עין־גב