אבני קשירה מ*מל טבריה, הנמצאות במוזיאון העתיקות שלהעיד