עונג* ם שנמצאו נטבריה- מוצניס במוזיאון העירוני לעתיקזת