מ^מאל: תעוגן שנמשה ע" י המשלתת של ל־נק ' מימין: העוכן שנמצ» ליד נמל סז^תא