מראה כללי של מענו כורסי. מעבר לו - ה"י^שים" של גחל־סמך