ד. מעגנים ונמלים קדומים

קרוב ל 5 , 000 שבה שטות על ' פני הכגרת © ירוה וספינות לדיג ולשיט , לשעשועים ולמלתמה . גדלי של צי זה היה תלוי תמיד ברמת התרבות החומרית של האוכלוסיה ובהיקפה . בתקופות התפשטותם של ישובי החוף וגידולם עולה חשיבותה של הימה כשדה דיג וכעורק תחבורה , וצי הספינות שלה הולד וגדל , ואילו בתקופות של דלדול הישוב פוחת מספר הסירות השטות בים . בימי הזוהר של הכנרת , בימיו של יוסף בו מתתיהו , למשל , שטו על ' פויה מאות סירות וספינות , ואילו במאה שעברה נמצאו בים , לפי תיאורי הנוסעים 6 - 2 סירות בלבד . מאז ומתמיד נודעה הכנרת כימה רבת סערות ותהפוכות והיתה קשה ומסוכנת לספינות ובפרוץ הסערה חיפשו הנוסעים חוף מבטחים . אלא שאיז כה במלים טבעיים של ממש , שפכי הנחלים - ואלו נמצאים רק במחציתה הצפונית - נותנים מסתור לסירות רק בעתת הגאות של סוף החורף והאביב . אד עם ירידת פני המים וראשית סערות הקיץ נסתמים פתחי רוב הנחלים במחסומי חול וחלוקים , ורק פתחי הירדן והזאכי גשארים פתוחים . בשל כר היו הדייגים נאלצים לגרור את סירותיהם בתום העבודה ולהניחן על החוף . הישובים הגדולים והמאורגבים , שרצו להבטיח תחבורה ימית סדירה ולקיים עב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב