שבו" לכיש מנגנים בכינורות. מתבליטי ארמון קנחריב בנינוה