מלך 3«רות מובל כשבי חרזותבזק השלישי. בתוך הדנוכזה חקוק השס כורווז בכתב החרטומיח, קטע מתוך תבליט באוימןן כרנך במצרים