ג. הכנרת לשמותיה

דבר רגיל הוא בגיאוגרפיה של כל הארצות שהאגמים נקראים על שם העיר הראשית שבקרבתם . מאז שחר ההיסטוריה חלו תמורות רבות במפת הישובים סביב הכנרת . ערים גדולות קמו ונעלמו וכתר העיר הראשית של הימה נדד מדרום הימה לאורך חופה מערבי , אך מעולם לא עבר לחרפה המזרחי , תמורות אלו השאירו את עקבותיהן גם כשמות שבהן נקראה הכנרת בתקופות השונות . מהם ידועים ושגורים בפינו ובפי אומות העולם , ומהם שמות נדירים שכבר נשתכחו . ובטרם נמנה את שמותיה של הכנרת לפי סדרם הכרונולוגי נקדים הערה לשונית : בתנ " ר ובתלמוד נקראת הכנרת רק בשם ים , שכן כר מקובל היה כפי קדמרנינו לקרוא לכל מקווה מים גדול או קסן . ואילו הצירוף DJK כנרת הנפוץ כיום , אינו מצוי במקורות העבריים והוא חרבום בךזמננו מלועזית Lac או . Lake שם תלמודי אחר הוא ימה - צורת הנקבה של ים . ודומה כי זה השם הוא רהולם ביותר . א . אלה שמדת הכנרת באלף השלישי לפגה " ס עמדה במרום פריחתה בדרום הכגרת העיר בית יררו , שהיתה בזמנה לא רק הגדולה שלחופי הימה אלא גם אוזת הערים הגדולות בכנען , אך כגלל היעדר מקורות כתובים על הארץ ואתריה באלף השלישי אין אנו יודעים כיצד היתד קרויה הימ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב