כנסיית הבכורה של פטרוק, מימין ה"סלע־' והמדרגות הקדומות.