אניית־קרב על מטבע של העיד טבריה מראשית המאה השניה לספירה