*בן'0ולחו p) Wlomשעמדה ליד שער העיר בית'ירח בתקופה הכנענית הקדומה