שרידי המצודה הי^ר<ללית העגולה בשיח' רךאדר קבלצת אבני־מיל ליד עין־נב ומימיו(