משקולת־^בן של רשת דיינים מבקעת כנרות, התקופה הכלקוליתית