סוקר /7/c חופי הכנרת, במקום שגילה נמלים קרומים רבים