תברנת כפיים ועבודת מחקה אבני הככרח שימשו עבורו ארער בלום של מידע על תולדות הכנרת ודייגיה