בהברת כמרים בוצרים שהראו התעניינות רבה במחקריו, בתמונה: מנדל (במרכז) עם ה'שפיפוך