רשימה ביבליוגרפית:

נטליה גינצבורג - רשימה מלאה של יצירותיה : , 1 . Natalia Ginzburg , La strada che va in citta , Giulio Einaudi Editore Torino , 1942 נטליה גינצבורג , " הדרך אל העיר " , קולות הערב , הספריה החדשה , הקיבוץ המאוחד , רמת גן , 1994 Giulio Einaudi Editore , Torino , 1947 , ל stato cos י , 2 . Natalia Ginzburg נטליה גינצבורג , ככה זה קרה , הספריה החדשה , הקיבוץ המאוחד , רמת גן , 2005 , 3 . Natalia Ginzburg , Tutti i nostri ieri , Giulio Einaudi Editore , Torino 1952 נטליה גינצבורג , כל אתמולינו , הספריה החדשה , הקיבוץ המאוחד , רמת גן , 1990 4 . Natalia Ginzburg , V alentino , Giulio Einaudi Editore , Torino , 1957 נטליה גינצבורג , ולנטינו , הספריה החדשה , הקיבוץ המאוחד , רמת גן , 2001 5 . Natalia Ginzburg , Sagittario , Giulio Einaudi Editore , Torino , 1957 נטליה גינצבורג , " במזל קשת " , ולנטינו , הספריה החדשה , הקיבוץ המאוחד , רמת גן , 2001 , 6 . Natalia Ginzburg , Le voci della sera , Giulio Einaudi Editore , Torino 1961 . נטליה גינצבורג , " קולות הערב " , קולות הערב , הספריה החדשה , הקיבו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד