כתיבתה של גינצבורג כהזמנה לשיח עם אלה שוויתרו על זהותם היהודית, וכמצע לקירוב וקבלה של אלה שוויתרו על השתייכותם לקהילה היהודית

מחקרו של יעקב לאטס ההתבוללות באיטליה ודרכי ההתמודדות עימה חושף כמה ליקויים חמורים בהתארגנות הקהילתית היהודית באיטליה , הן ברמת הקהילה והן ברמת ארגון הגג של הקהילות היהודיות בארץ זו . הליקויים שלאטס מצביע עליהם הינם : . 1 כפי שכבר הזכרתי , קיימת נטייה כללית להדחיק את בעיית ההתבוללות בקרב יהדות איטליה ולהימנע מלדון בה בכל פורום שהוא . הסיבה לכך יכולה להיות , משום שההתבוללות אינה נתפשת ככישלון של החברה לשכנע את צעיריה לדבוק בזהותם היהודית , שכן בעולם קוסמופוליטי , בעל ערכים הומניסטיים , כל בני האדם שווים . ראוי אפוא ליהודי שישתלב בארץ מולדתו ובתרבות הכללית . סיבה נוספת נובעת מן החרדה הגדולה של עמידה פנים אל פנים נוכח ממדיה ההרסניים של תופעת ההתבוללות מבחינת המשך קיומה של הקהילה היהודית . . 2 מוסדות הקהילה פועלים במתכונת של רשות עירייה . הם גובים מס ונותנים שירותים מסוימים לאוכלוסייה המשלמת את המס . אין הם מחויבים ליהודים שאינם משלמים את המס . גישה כלכלית זו מפקיעה מהקהילה את העניים , שאין ביכולתם לשלם את מיסי הקהילה , כמו גם את אלה ששירותי הקהילה אינם רלוונטיים עבורם . גם שירותי קבורה יהו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד