מסקנות מעשיות מן המחקר: יצירותיהם של סופריםאיטלקים-יהודים-חילונים כערוץ להתמודדות עם ההתבוללות

במחקרו של יעקב לאטס ההתבוללות באיטליה ודרכי ההתמודדות עמה , הוא מתאר מציאות עגומה שבה , מזה עשרות שנים , יהדות איטליה אינה עוסקת בבעיה הקשה ביותר המאיימת על עצם קיומה , בעיית ההתבוללות והתכווצותו ההדרגתית של המיעוט היהודי באיטליה . הקהילות אינן מוצאות אומץ לדון בגלוי ובפתיחות בממדי הבעיה ובאופן שניתן להתמודד עימה . הכנסים , העיתונות היהודית ותוכנית הטלוויזיה המוקדשת לענייני יהדות , עוסקים בדרך כלל בבעיות של כלכלה ואדמיניסטרציה , במנהגים ובהלכות ולא בנושאים מהותיים הקשורים לייחודה של הזהות היהודית האיטלקית ודרכי שימורה . נוצר רושם שהדיון בבעיית ההתבוללות מעורר אי נוחות בקרב יהודי איטליה , הסבורים שהשאיפה להימנע מהתבוללות , כמוה כהנצחת השונות ואי קבלת האחר , וממחישות את ההבדל החברתי וההסתגרות מפני הסביבה , ואלה אינם מתאימים לעידן של קדמה , גלובליזציה ופלורליזם . לאטס מתייחס לבעיה כפולה : בעיית ההתבוללות ולצידה בעיית ההכחשה , והבושה שמונעות מן הקהילות לדון בהתבוללות ולפעול למען עצירת התהליך ההרסני המאיים לשים קץ לקהילות אלה . לבעיה זו מציג לאטס פתרונות אחדים : . 1 העלאת נושא ההתבוללות בכל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד