רכיבי זהות יהודית ביצירתה של גינצבורג

. 1 דרידה סבור שעם ישראל נקרא " עם הספר " בשל מקומו המרכזי של הספר בחיי העם שיצא ל גלותעם ובתוך ספר , לפיכך הוא מגדיר אותו כעם ספרותי . גינצבורג מדברת רבות על ספרים , על קריאה וכתיבה כפעילויות הכרחיות בחייה ועל השפעתם של ספרים על חייה . בעיקר הקריאה בפרוסט . גם אצל רבות מן הדמויות שלה חשיבותן של הקריאה והכתיבה תופסת מקום מרכזי . אם כי מובן שהגדרה זו כללית למדי , נראה לי בכל זאת , שחשיבותן של הקריאה והכתיבה מושתתת על הקניית חשיבות למילה הכתובה במחשבה היהודית . גינצבורג משתתפת באופן לא גלוי ופסיבי במדרש המתמשך המתייחס לזהות היהודית . ניתן להניח שהיא מנהלת דיאלוג עקיף ואולי לא מודע עם הספרות המקראית , ובסיפוריה מצטיירת דמות יהודית מורכבת ורבת פנים שהסופרת ספק מזדהה איתה ספק חשה כלפיה דחייה . . 2 סופר יהודי עוסק הרבה בזרות ובניכור . בהיעדר שייכות לזרם . 828 ירמיהו יובל , האנוסים , עמ ' . 478 . 829 ז ' אק דרידה , ברית ווידוי , רסלינג , . 2008 ז ' ק דרידה , " אתיקה של זיכרון : שיחה ביד ושם " ( עם מיכל בן נפתלי ) , תיאוריה וביקורת מס . , 15 מכון ואן ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד , עמ ' . 17 - 5 המ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד