הגדרת יוצר כסופר יהודי

מיהו סופר יהודי ? האם הוא מוגדר ככזה בשל מוצאו ? האם בשל בחירתו להשתייך לקהילה יהודית או לארץ היהודים ? האם בשל השפה שבה הוא כותב ? האם מפני תוכן כתיבתו , כלומר עיסוקו בהיסטוריה ובגורל היהודי ? מה הם תנאי הסף להגדרתו כסופר יהודי ? האם תנאי אחד מאלה המוזכרים מעלה מספיק כדי להיחשב כסופר יהודי ? מי שואל את שאלת זהותו היהודית של הסופר ? האם זו שאלה פנימית של הסופר עצמו או שאלת הקורא , מבקר הספרות , פקיד משרד הפנים בירושלים ? לא כל סופר יהודי בוחר לדון בזהותו היהודית בתוך יצירתו הספרותית . עם זאת רבים מן הסופרים היהודים נותנים לנפתוליהם עם זהותם היהודית מקום ביצירתם הספרותית . בעידן המודרני והפוסט - מודרני פעלו ופועלים סופרים יהודים רבים ברחבי העולם , הרבה מעבר לחלקם היחסי באוכלוסייה כפי שהראה יוז על הסופרים היהודים בספרות האיטלקית המודרנית . שכן לפוסט- מודרניזם יש מאפיינים של היהדות לדורותיה : חוסר שקט , חוסר קביעות , נדודים , גלות , חיים בהוויה רב תרבותית , תחושה של שייכות וזרות בעת ובעונה אחת , חוסר אמון וחשדנות כלפי מוסדות החברה , חוסר אמון באידיאולוגיות אוטופיות , רלטיביזם אידיאולוגי ו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד