"יומנה של אנה פרנק" ו"אבנים זועקות: ילדות בקמבודיה"

גינצבורג ערכה ואף כתבה הקדמה ליומנה של אנה פרנק בהוצאת אינאודי ב - 1949 או ב - . 1950 היא מייחסת חשיבות מיוחדת למפעל תרגום היומן , מפני שלדעתה " יש לוודא שהילדים בבית הספר יהיו . 822 נטליה גינצבורג , לקסיקון משפחתי עמ ' . 157 . 823 שאול פרידלנדר , עם בוא הזיכרון , עמ ' . 171 - 170 . 824 ירמיהו יובל , האנוסים , עמ ' . 305 מודעים למה שקרה ליהודים באותן שנים , שידעו מהו רצח עם " . כמו כן תרגמה וערכה ספר שנכתב על ידי סופרת קמבודית : האבנים הזועקות : ילדות בקמבודיה , סיפורן של שלוש שנות טרור בצל שלטונו של פול פוט . כל מפעלי התרגום שלה עוסקים בישירות או בעקיפין בחוויה של נרדפות יהודית או נרדפות על ידי שלטון פשיסטי ודיקטטורי , אלים ודכאני . במובן זה , זוהי הבעת עמדה אנטי פשיסטית ברורה וזהות הומניסטית יהודית עקיפה . . 825 נטליה גינצבורג , קשה לאדם לדבר על עצמו , עמ ' . 173 - 172 . 826 שם , עמ ' . 195  אל הספר
הקיבוץ המאוחד