מעשה התרגום ביצירתה של גינצבורג כמבע של זהות

מעשה התרגום על פי הפילוסוף פול ריקר ( Paul Ricoeur ) יוצא מתוך הנחה , שבני אדם מדברים זה עם זה למרות היותם זרים זה לזה . ואם התרגום אפשרי הרי שגם ההבנה אפשרית . התרגום כיחס של אחרות מפתח את האמונה שאם נכיר בהכרחיותה אזי גם העצמיות וגם האחרות , . 767 ראו : יחזקאל ג ' , 17 ל " ג . 7 . 768 סטיוארט יוז , אסירי תקווה , עמ ' . 114 - 113 הן שפת היעד והן שפת המקור , תצאנה נשכרות . מבחינה פסיכלוגית עבודת התרגום מקבילה לעמידה " בניסיון הזר " . למתרגם נועד תפקיד כפול : להוביל את המחבר לקורא ולהוביל את הקורא למחבר . ריקר מציע את המודל הפסיכואנליטי של תהליך האבלות , שעיקרו ויתור הדרגתי על אידיאל התרגום המושלם , שיוכל להביא להשלמה עם ההבדל הבלתי ניתן לגישור בין העצמי לבין הזר . תרגום הוא עבודה שבה מודים בהבדל הבלתי ניתן לגישור ביני לבין הזר , צולחים את ההתנגדויות הפנימיות אשר מונעות על ידי הפחד , עד כדי שנאת הזר המאיים על זהותנו הלשונית . זוהי משימה שכלית , תיאורטית , פרקטית וגם אתית . התרגום לדבריו הוא " הכנסת אורחים לשונית " . תשוקת התרגום היא אפוא התשוקה לפרשנות ולהבנה , תשוקה לגישור . במובן זה ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד