פרק ראשון: זהות יהודית כעשייה ציבורית וכפעילות חברתית ביצירותיה של גינצבורג