חלק ג' - מהלכה למעשה

" לכתוב זה כמו להוציא נמרים למרעה . לכתוב זה כמו ללמוד לנשום תחת ערימת חצץ " . ( נטליה גינצבורג )  אל הספר
הקיבוץ המאוחד