סיכום

המשפחה מביאה תועלת לחברה בהכשירה את האדם למחויבות רגשית כלפי זולתו . היא מטפחת , מגינה ומעניקה לאדם החי בקרבה משענת רגשית מפני הסערות שמזמנים לו החיים . המשפחה היא העדות למסכת חייו של האדם , החל מינקותו וכלה בזקנתו , והיא שמשרישה בו שפה , תרבות וערכים . הנה כי כן , בכל יצירותיה של גינצבורג המשפחה מוצבת ברקע הסיפור . פעמים רבות אופי הקשר של הגיבורים עם משפחות המוצא הוא שמסביר את בחירותיהם . לפיכך , המשפחה היא הבמה המרכזית לביטוי אישיותם וערכיהם . הזהות היהודית כביטוי של צורך בעשייה למען תיקון עולם , יכולה להתממש באמצעות האחווה שהמשפחה משמשת מצע לפיתוחה ולטיפוחה . אחווה אנושית היא משענת חשובה והכרחית לאדם , בהיותה אפשרות לביטוי של חסד אנושי המשמש תחליף לחסדי שמים . היא יחס אנושי שניתן לשאוף אליו , לחפש אחריו , ואף למוצאו . היא גם ערך שראוי לחנך אליו , בהיותה מותנית בפתיחות הלב , ובקבלת האחר למרות מגבלותיו . משענת מעין זו ראוי שתתפתח במשפחה הביולוגית , שעל כן , המשפחה היא הסדנה המכשירה את האדם לפתח רגשות אחווה כלפי זולתו . אחווה אינה מותנית בביולוגיה ויכולה אף להיות חזקה מן הביולוגיה ולשמ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד