תיאור כישלונה של המשפחה המודרנית והפוסט-מודרנית

מרבית המשפחות המודרניות ביצירותיה של גינצבורג מתחילות את חייהן על בסיס פטריארכלי ומנסות לעבור לדגם השיוויוני , בעקבות התביעה הפמיניסטית . תביעה שיוויונית זו מרסקת חלק מהן , בשל היעדר נכונותם של הגברים לוותר על זכויות היתר שהורגלו להם . המשפחות , המודרנית והפוסט - מודרנית , מוצגות בשלוש יצירות עיקריות : במיקלה שלי מוצגת משפחה שנחרבה כשההורים התגרשו . עלבונה העמוק של אם המשפחה , משקע אותה בדיכאון ובבדידות . הבנות נשארות עם האם והבן הולך עם אביו . האב מנצל את התנאים החדשים שנוצרו ומסיר אחריות ודאגה לארבע בנותיו ; מהאם נמנעת האפשרות להיות מעורבת בגידול בנה . האב עסוק בעיקר בהתפתחותו האמנותית כצייר ומזניח את בנו . תפקודה של האם חלקי , לפיכך גם הבנות גדלות בהוויה של הזנחה רגשית . חורבן המשפחה נגרם מהעמדת צרכיהם האישיים של ההורים לפני צרכיהם הרגשיים של ילדיהם . כתוצאה מחורבן המשפחה נפגעת גם היכולת ההורית לחנך . ההזנחה הרגשית והיעדר יד חינוכית מכוונת מבססים אצל הילדים חוסר בשלות רגשית , היעדר גבולות , קושי ליטול על עצמם אחריות , היעדר התנסות ביחסי אמון ואינטימיות , שכן מן המודל בו גדלו נעדרת ז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד