המשפחה כערש הזהות ביצירתה של גינצבורג

העיסוק במשפחה , שכפי שראינו הוא כה מרכזי ביצירתה של גינצבורג , אינו מקרי . וכבר נוכחנו כי על פי השקפת עולמה , המשפחה היא עוגן מרכזי בזהותו של האדם . נדרשים תנאים אחדים , על מנת שמשפחה תתקיים כמקור של כוח ותמיכה לבניה . תנאים אלה שגינצבורג מצביעה עליהם ביצירתה , יוצרים מעין " סולם מסלו " של צרכים שנעשים מעודנים וקשים יותר למימוש . החל בצורך לאכול , לשתות ולישון וכלה בצורך למימוש עצמי . בלקסיקון משפחתי באופן עקיף ומשתמע מתווה גינצבורג תנאים , שלדעתה הכרחיים לקיומה ולתפקודה התקין של המשפחה : . 1 זוגיות של קרבה ונכונות לשותפות גורל ; . 2 אהבה ותמיכה ללא תנאי של שני ההורים זה בזה ושל ההורים באופנים שונים בצאצאים ; . 3 אחווה בין האחים הביולוגיים שמתורגמת לאחווה גם עם חברים ובפעילות למען בני אדם בכלל ; . 4 אידיאולוגיה אנושית - חברתית משותפת , המביעה את נכונותה של המשפחה להיות " תא " אידיאולוגי של פעילות למען החברה שבקרבה היא יושבת . הידע הרגשי הנחוץ לניהול זוגיות ומשפחה הוא ידע נרכש שמושתת על התבוננות במערכות חיוביות שאדם נחשף להן בילדותו , ואת עקרונותיהן הוא מיישם בחייו הבוגרים . הוא מושתת ע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד