סיכום תודעתן היהודית של הדמויות היהודיות ביצירתה של גינצבורג

. 1 הן מכירות את הקונפליקט היהודי הפנימי של גילוי וכיסוי הזהות היהודית . . 2 הן חוות באופן כלשהו את הסכנה הקיומית הכרוכה בגילוי הפומבי . 590 נטליה גינצבורג , קשה לאדם לדבר על עצמו , עמ ' . 53 של זהותן היהודית . . 3 לעיתים הן מטות את הקונפליקט להעלמת עצמן . ואכן גינצבורג כפי שראינו שרויה בהסתתרות מתמדת . גם במהלך חייה וגם ביצירתה . היא שמה את דבריה בפי גיבוריה . הדיבור על הגורל היהודי אינו נאמר מפיה של דמות שיכולה להיחשד כדמות יהודית . . 4 הן חשות מחויבות , לא תמיד באופן מודע , להתכתב עם עקרונותיה המרכזיים של המחשבה היהודית , כפי שבאו לידי ביטוי בספרות היהודית הקנונית . זו הדרך שעומדת לרשותן להתחבר למיתולוגיה היהודית , שהיא שפתן התרבותית גם אם זו התחברות חלקית בלבד או אם זו התחברות מתוך עמדה ביקורתית . גינצבורג אינה עוסקת ביצירותיה בזהותה היהודית בגלוי ובאופן אישי , אלא מתארת את החוויה היהודית של הדמויות היהודיות ואת השיח הסמוי שהן מנהלות עם הספרות המקראית , או אופן ההתבוננות של אחרים על הדמויות היהודיות . . 1 גינצבורג מסתירה ביודעין ואף שלא ביודעין את זהותה היהודית . . 2 ליחסיה עם אביה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד