חברות אנושית כערך

מבעד לעלילה של לקסיקון משפחתי עולה נושא החברות . נראה שגינצבורג מנהלת דיאלוג סמוי עם ספר איוב . איוב מרד באל ותלה תקוות ברעות האנושית . רעות שאכזבה אותו . איוב מנהל קרב אמיץ על אמונתו ובסופו הוא שב ובוחר מחדש באל . הרעים , שנכשלו בתפקידם האנושי , נואמים נאומי דתיות נבובה , חנפה , מקובעת ומפוחדת . דתיות שהמירה נאמנות אנושית בחבילת אמונות שקריות ונבובות שמשמרות את האידיאולוגיה הדתית הגלומה בהן . לפיכך מתבקש איוב בסוף הספר להתפלל עבור רעיו , כדי שהאל יסלח להם על השקר בתוכו בחרו לחיות ועל חוסר אותנטיות דתית כתוצאה ישירה של חיי שקר ( והם אכן נעזרים באיוב לשם כך ) . אחת המסקנות העולות מספר איוב היא , שחברות אנושית שיש בה מחויבות , מסירות ואמפתיה , יושרה ואומץ לב , . 589 בכל יצירותיה בולטת החברות האנושית שמשמשת משענת חשובה במשברי החיים ככוח מרפא וגואל , הרעיון מצוי בכל אתמולינו , העיר והבית , " משפחה " ומיקלה שלי . היא אחד מביטוייה העמוקים והראויים ביותר של אמונה דתית . ערכים אלה הם הביטוי הפרקטי של האמונה באל . או במילים אחרות : האתיקה היא יישום הפרשנות האנושית של הטרנסצנדנטי . גינצבורג לעומ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד