סולידריות יהודית

הסולידריות היהודית באה לידי ביטוי בדרכים רבות : . 1 אם המשפחה מקפידה לקנות מסוחרים יהודים ; . 2 בחופשות הקיץ הם נפגשים עם יהודים בעת נופש בהרים . באופן דומה מתאר גם פרימו לוי את חופשות המשפחה . כך נהגו המשפחות היהודיות מן המעמד הבינוני , שלעיתים היוו חלק מקהילה עירונית , ולעיתים היו מפוזרות בעיירות קטנות ובכפרים ; אלה היוו זימון למפגשים ממושכים של הדור הצעיר , אחת לשנה לפחות , כדי לאפשר היכרות משמעותית ושימור חיי קהילה במטרה למנוע התבוללות בשל נישואי תערובת ; . 3 ההתייחסות למשפט דרייפוס , כמיתוס תשתיתי של ההיסטוריה היהודית המודרנית ; . 4 פנייה לקרובת משפחה שמתגוררת ברומא , שהאב לא טיפח עימה קשר בעבר , אך כעת היא יכולה להושיט יד לבתו הזקוקה לעזרה ביחסיה עם השלטונות ; . 5 בחירת החברים הקרובים שהם יהודים וציונים : א . רוסלי היהודי החילוני שמקבל את פני מריו , אחיה הגולה של המספרת בפריס . ב . רנצ ' ו ג ' ואה נהרג בקרב בספרד נגד הפשיסטים של פרנקו . Sergio Parussa , Writing as Freedom , p . 40 . 554 . 555 שם , עמ ' 48 וכן מרים אניסימוב , פרימו לוי טרגדיה של אופטימיסט , עמ ' . 32 . 556 נטליה ג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד