היחס לשם המשפחה המזוהה כיהודי

ג ' וספה לוי נושא שם יהודי מובהק . לפיכך אי אפשר לטעות כלל במוצאו . ברור אפוא שלא מדובר באדם שמתכחש למוצאו או מנסה לטשטשו . וכבר ראינו כי גם בעת סכנה בשל הכיבוש הנאצי , כשלמען הישרדותו חשוב שישנה את שמו ויבחר בשם מזויף , אין הוא מוותר על שמו . יתרה מזו : כאשר הוא נוסע ברכב גרמני על מנת לברוח מבלגיה הכבושה , הוא מציג עצמו בפני החיילים הגרמניים כ " לוי " . הזדהותו המיידית בשמו היהודי המובהק בתוך מצבי סכנה מדברת בעד עצמה . גם נטליה גינצבורג אינה משנה את שם משפחתה היהודי לאחר נישואיה לגבריאלה בלדיני . למרות יחסה המורכב ליהדותה , כאשר מדובר בשמה . 543 שם , עמ ' . 21 . 544 שם , עמ ' . 76 . 545 שם , עמ ' . 133 - 132 . 546 שם , עמ ' . 145 . 547 שם , עמ ' . 140 . 548 שם , עמ ' . 139 היהודי אין היא נוהגת בהתאם לתיאוריה של ממי ששינוי השם הוא אחד מאמצעי ההסתרה וההתכחשות . ניתן אם כן לומר , שזוהי עדות מובהקת לכך שאין היא מתכחשת לזהותה היהודית מאז שנשאה ללאונה בעלה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד