עמוס אליה

הדמות היהודית השנייה היא דמותו של עמוס אליה שכל מה שנותר מיהדותה הוא השם . מאחר ושם זה איננו שם איטלקי , מפני שגם שמו הפרטי וגם שם משפחתו הם שמות מקראיים , ניתן להניח שזהו שם של יהודי שרחק מזהותו היהודית . אפשר אפוא להסביר שהיחלצותו לטובת אירנה קרמר , היהודייה למחצה , היא שריד לסולידריות יהודית של שבט נרדף . מעניינת העובדה שבתקופה הפשיסטית עמוס אליה אינו מסווה את שמו . הוא בטוח במעמדו האזרחי והקיומי . בדומה לאביה של גינצבורג שסירב לקבל תעודה מזויפת עם שם חדש שאינו יהודי מובהק כל כך כמו " לוי " . יייתכן שהעובדה שהוא רופא באזור כפרי , מעניקה לו את תחושת הביטחון הקיומי . תוכניתו להוליד ילד שאמו יהודייה למחצה היא אולי ניסיון לשוב לשורש זהותו , ונסיגתו מהתוכנית להוליד ילד שגם אמו תהיה יהודייה , יכולה להיות מובנת על רקע חוקי הגזע ומלחמת העולם השנייה . יחסו לאירנה קרמר הפליטה היהודייה הוא אמביוולנטי . מצד אחד הוא נחלץ להצילה מרדיפת המשטרה המקומית ומצד שני הוא מתנער ממנה . קולו של עמוס אליה ממחיש אמביוולנטיות כלפי זהותו . אבל אולי הוא גם מיטונימיה שמייצגת חברה שלמה שבתוכה הצליח להתבולל . חברה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד