הנובלה "משפחה" בתוך ולנטינו: יואכים הלוי, עמוס אליה ואירנה קרמר